BEZPŁATNA WYSYŁKA DLA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Twoja prywatność jest ważna dla Senok Tea Ceylon Pvt Ltd (Senok Tea). Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych zbieranych przez Senok Tea oraz sposobów, w jakie Senok Tea wykorzystuje te dane osobowe.

Kolekcja danych

Senok Tea umożliwił Ci korzystanie z tej strony bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Nie musisz podawać danych osobowych jako warunku korzystania z tej strony, chyba że konieczne jest podanie informacji / produktów / usług na żądanie.

Dane mogą być przechowywane w różnych celach bezpieczeństwa podczas korzystania z tej witryny. Dane te mogą wykorzystywać nazwę twojego dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której korzystałeś, aby połączyć się z naszą stroną, strony internetowe, które odwiedzasz z naszej strony i adres IP. Możliwe, że dane te doprowadzą do identyfikacji użytkownika, jednak nie używamy go do tego. Możemy wykorzystywać te informacje od czasu do czasu w celach statystycznych, jednak zachowujemy anonimowość każdego indywidualnego użytkownika, aby nie dokonano identyfikacji. W przypadku, gdy podałeś swoje dane osobowe innym osobom w celu dostarczenia produktów lub usług, o które prosiłeś, lub w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, polegamy na technicznych i organizacyjnych środkach, aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Senok Tea może zbierać i wykorzystywać dane osobowe tylko wtedy, gdy zostaną nam one dostarczone, poprzez wypełnienie formularzy / e-maili w ramach zamówienia na produkty i usługi, zapytania lub prośby o zamówione materiały lub podobne sytuacje, w których zdecydowaliście się dostarczyć informacje dla nas.

Baza danych i jej zawartość pozostają w naszej firmie i pozostają w rękach przetwarzających dane lub serwerów działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed nami. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez nas ani przez naszych agentów do wykorzystania przez osoby trzecie w jakiejkolwiek formie, chyba że uzyskaliśmy wcześniejszą zgodę na to lub jesteśmy prawnie zobowiązani do tego.

Senok Tea zachowa kontrolę i odpowiedzialność za wykorzystanie wszelkich danych osobowych, które możesz nam ujawnić. Niektóre z tych danych mogą być przechowywane lub przetwarzane na komputerach znajdujących się w innych jurysdykcjach, których przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji, w której mieszkasz. W takich przypadkach zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, aby wymagać przetwarzania danych w tym kraju utrzymywać ochronę danych równoważnych z danymi obowiązującymi w jurysdykcji, w której mieszkasz.

Kiedy subskrybujesz nasz newsletter, jesteśmy w stanie zagwarantować, że otrzymasz dalszą relatywną i informacyjną komunikację, śledząc nasze interakcje z tą komunikacją, takie jak otrzymywanie, otwieranie lub klikanie łącza w wiadomości e-mail. Oferujemy opcję rezygnacji z subskrypcji we wszystkich naszych dalszych komunikatach.

Przeznaczenie

Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia żądanych produktów i usług lub w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, chyba że prawo stanowi inaczej.

Prawo dostępu i korekta

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych przekazanych Senok Tea i ich poprawiania, jeśli uważasz, że są one błędne lub nieaktualne. Jeśli chcesz zmienić lub zaktualizować swoje informacje, skontaktuj się z dyrektorem generalnym działu IT.

Prawo do odwołania

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w przyszłości. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z General Manager of IT Services.

Przechowywanie danych

Senok Tea zachowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykonania przez nas żądanej usługi lub wyrażenia zgody, chyba że prawo stanowi inaczej. (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym)

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika. Korzystając z takich plików cookie, można rozpoznać przeglądarkę użytkownika, aby zoptymalizować stronę i uprościć jej używanie. Dane zbierane za pomocą plików cookie nie będą wykorzystywane do identyfikacji indywidualnego użytkownika witryny.

Większość przeglądarek jest skonfigurowana do automatycznego akceptowania plików cookie. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby je odrzucała lub informować, kiedy są ustawiane.

Bezpieczeństwo

Senok Tea stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, zostaną zaszyfrowane podczas transportu, aby zapobiec ich niewłaściwemu użyciu przez osoby trzecie.

Dzieci

Nie gromadzimy świadomie informacji od dzieci. Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat, aby spełnić warunki korzystania z tej witryny. W przypadku, gdy osoba poniżej 18 roku życia wysłała informacje do Senok Tea, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć te informacje z baz danych.

Linki zewnętrzne

Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane przez Senok Tea. Takie linki nie stanowią poparcia ze strony Senok Tea dla tych stron internetowych, wyświetlanych treści ani powiązanych z nimi osób lub podmiotów. Odwiedzając te linki do zewnętrznych stron internetowych, z witryny Senok Tea, potwierdzasz, że są one udostępniane dla Twojej wygody i zgadzasz się, że SENOK TEA nie ponosi odpowiedzialności za treści na takich stronach. Te zewnętrzne strony internetowe podlegają własnym warunkom i zasadom oraz polityce prywatności i nie podlegają przepisom strony internetowej SENOK TEA.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Senok Tea zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i związanych z nim praktyk biznesowych w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zaktualizowanego tekstu na tej stronie i zaktualizowanie daty wejścia w życie na dole tej strony. W miarę dodawania nowych funkcji i funkcjonalności do naszej strony internetowej, lub Polityki Herbacianej firmy Senok, lub zmieniających się obowiązujących przepisów, być może będziemy musieli zaktualizować lub zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. SENOK TEA zastrzega sobie prawo do tego w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, publikując poprawioną wersję na naszej stronie internetowej. Korzystanie z jednej z naszych stron internetowych po takiej zmianie oznacza zgodę na warunki zmienionej Polityki prywatności. Z tego powodu ważne jest regularne przeglądanie Oświadczenia o ochronie prywatności.

Łączność:

Główny menadżer
Usługi informatyczne